ANDREA - a full time Yoga, Pilates and Tai Chi instructor.

I fell in love with yoga over seven years ago, when I got a Nintendo DS and bought a game called Let's Yoga. From then, I began 'playing' yoga everyday, sometimes twice a day. At first, the practice was more physical for me, but after few months I started to really count on yoga to bring me a sense of calm during especially chaotic days. Soon after, I began recognizing the benefits of a regular asana and meditation practice and continued to incorporate yoga daily - not just during times of chaos. I found myself feeling more energized, more compassionate, happier, and with more awareness. Now, I teach full-time and couldn't be happier to do what I love. What began as a physical practice for strength and flexibility quickly became a lifestyle. I teach my students to take their yoga off the mat and apply the principles learned in the class to their lives outside of the studio. I do not only teach my philosophy, I live it.

Thursday, 27 June 2013

Backbends - if you want your back more bendy

Back bends have been known to spur some dramatic reactions. Some people love them, some people hate them and some people just want to get them over with. These often contested asanas are integral in many practices despite the moans from the crowd that may arise. With back bending comes many things, and emotions are one of them. Whether they are beginner or advanced, back bends are mentally, physically and emotionally challenging. Opening the heart and front of the body, places where so many of us store our tension and simultaneously requiring us to find the courage to trust our muscles and our breath.

Have you ever felt overwhelmed by back bends? Thinking that they are ‘all about flexibility’ and maybe that’s just not your gig so you skip out on them during your practice?  You’re not alone, but here’s the thing, yoga is hard. Opening yourself up is hard, and moving past fears in even harder. No one said it was easy (at least not anyone I know) but that’s where the benefits, the successes and the real yoga comes in. If you listen, your breath will tell you what you need, when you’ve gone too far or when you can move deeper.
Don’t give up. Back bending doesn’t have to mean you’re a pretzel, it can be subtle and gentle or it can be deep and intense – how far you can safely go is up to you. Pending any injuries, I encourage you to explore the benefits of welcoming back bends into your practice and into your life!Tuesday, 18 June 2013

Joga pod holým nebom

Zacvičte si so mnou na čerstvom vzduchu, keď vás prídem navštívíť v letných mesiacoch. 

Cvičenie pre začiatočníkov aj pokročilých, za pekného počasia.

Pokiaľ je joga súčasťou vášho života, alebo chcete, aby sa ňou stala, využite možnosť cvičiť jogu pod holým nebom. V prírode, v parku alebo doma v záhradke. Ak ste sa joge nikdy nevenovali, joga v parku môže byť vhodnou príležitosťou, ako s cvičením začať. Princíp cvičenia je úplne rovnaký. Nezáleží na tom, či cvičíte vnútri, alebo vonku. Pravdou však je, že cvičenie pod holým nebom je zaujímavejšie a atraktívnejšie. Mnohí majú pred jogou rešpekt či dokonca strach. Boja sa, že nezvládnu jednotlivé pozície, hanbia sa za svoju hmotnosť alebo neohybnosť. Obavy sú naozaj zbytočné, pretože takmer všetky cviky majú prípravné, jednoduchšie aj náročnejšie verzie a, samozrejme, viem citlivo zaradiť do hodiny také, ktoré zodpovedajú možnostiam ľudí. Bolo by hlúpe ničiť úplných začiatočníkov s nejakými krkolomnými kúskami. Rovnako je škoda so šikovnými ľuďmi cvičiť iba jednoduché polohy, a tak nevyužiť ich potenciál! Cvičenie je vždy v prvom rade pre ľudí, a mojou úlohou je nájsť tú správnu zostavu, vhodnú pre partiu, ktorá práve prišla. Najlepšie urobíte, ak si to prídete overiť na vlastnej koži.
Nejde o ucelený kurz jogy, kde by hodiny na seba nadväzovali, resp. bolo potrebné sa zúčastňovať jednotlivých po sebe nasledujúcich hodín, skôr nás motivuje možnosť cvičenia jogy vonku, na vzduchu, pod holým nebom, na zelenej tráve, ... s pokecom a fotením po cvičení :)
 
Cvičenie je zdarma, dobrovoľné príspevky pre cvičiteľov sú ale vítané.


Saturday, 8 June 2013

Four-Limbed Staff Pose (Chaturanga Dandasana)

Chaturanga Dandasana is one of the positions in the Sun Salutation sequence.

The completed form of Chaturanga Dandasana is quite difficult to perform at first, until your arms, back, and legs are strong enough to support you. From Plank Pose, begin by lowering your knees to the floor and then, with an exhalation, lower your sternum to within an inch or two above the floor. 

Even experienced students have difficulty with Chaturanga Dandasana. Lay a thickly rolled blanket on the floor below your Plank Pose, parallel to your spine. Lower yourself lightly onto this support. Use it minimally, just enough to keep yourself afloat.

Benefits:
Strengthens the arms and wrists
Tones the abdomen

And here are some preparatory poses: 
- Plank Pose
- Bhujangasana
- Urdhva Mukha Svanasana